Kategorier
Bostad

Kontroller av inomhusluften

Det är viktigt att vi får i oss ren och frisk luft, även under den tid vi spenderar inomhus. För att säkerställa att luften inomhus är i bra skick så finns det flera åtgärder som man kan vidta.

Det finns olika åtgärder man kan göra för att vara helt säker på att luften inomhus i olika fastigheter är i gott skick. Detta bör ske med jämna mellanrum, men det är inom olika tidsramar beroende på vad för typ av fastighet eller lokal det handlar om. Det är den som äger huset eller byggnaden ifråga som har ansvar för att kontrollen sker. Det är också fastighetsägaren som måste se till att åtgärda det som är fel. En kontrollant går igenom hela ventilationssystemet för att sedan säkerställa så att allting ser okej ut. En OVK-besiktning kallas detta för.

OVK-åtgärder

Om inte ventilationssystemet i byggnaden fungerar som det ska så kan det uppstå skador. Både på själva systemet i sig men också för oss människor som vistas i det huset. Det är direkt skadligt och riktigt ohälsosamt att andas in luft som inte är så ren som den bör. Genom olika åtgärder för OVK kan man reparera skador på ventilationssystemet. Dessa åtgärder är det ägaren som gör och det ska kontrolleras efteråt att allting är gjort. Sedan behöver det inte vara något fel eller något som är trasigt på systemet vid en kontroll. Det kan handla om smuts som fastnat och täppt till kanalerna. Detta måste givetvis också tas bort för att luften ska flöda ordentligt. Läs mer om OVK-åtgärder här: ovkåtgärder.nu