Kategorier
Säkerhet

Säkerhetsdörrar Stockholm – frågor & svar

I en tid där fler och fler upplever en ökad fara och känner sig otrygga i vardagen så kan man också se att fler väljer att investera i olika säkerhetslösningar. Det finns en anledning till att larmföretag och olika företag inom säkerhet i Stockholm går väldigt bra.

Och, det finns fog för det också. Stockholm har blivit en hårdare stad och som privatperson så måste man börja prioritera den egna säkerheten och tryggheten. Inbrotten ökar och genom säkerhetsdörrar i Stockholm kan man skapa den trygghet man behöver. I den här texten ska vi titta närmare på just säkerhetsdörrar och vi gör detta genom att svara på några vanliga frågor.

Fråga: Behövs verkligen säkerhetsdörrar i Stockholm?

Ja, att antalet inbrott ökar är ett faktum som i kombination med att polisen har andra prioriteringar gör säkerhetsdörrar i Stockholm till en nödvändighet. Genom att investera i en säkerhetsdörr och kombinerar detta med bättre fönster så kan du ge din bostad det skydd som stänger ute tjuven.

Fråga: Hur fungerar säkerhetsdörrar i Stockholm?

En säkerhetsdörr kan jämföras med en förstärkt ytterdörr. Den går inte att forcera med våld – och den går heller inte att dyrka upp. Kort sagt: de svagheter som en vanlig dörr har saknas helt hos säkerhetsdörrar. Dessutom så fungerar de i ett avskräckande syfte. Om en tjuv ställs inför att göra ett inbrott i en bostad med säkerhetsdörr eller en bostad med en vanlig dörr så är valet givet. Säkerhetsdörrar skrämmer bort tjuven som ofta har bråttom och som, av naturliga skäl, inte vill föra en massa väsen i onödan.

Fråga: Finns fler fördelar med säkerhetsdörrar i Stockholm?

Ja, det finns många fördelar. En handlar om att säkerhetsdörrar stänger ute buller och oljud. Högljudda grannar? Inga problem! En annan fördel är att säkerhetsdörrar är värdehöjande och att de dessutom kan ge dig en lägre hemförsäkringspremie. Och, säkerhetsdörrar fungerar även effektivt som brandskydd.

Fråga: Kan min BRF investera i säkerhetsdörrar i Stockholm?

Oh ja – och det är en riktigt fördelaktig investering då priserna blir lägre. Många BRF.er har redan tagit steget och investerat i denna lösning. Både för ökad säkerhet och – som en följd av att ljudet stängs ute (och inne) – en bättre grannsämja.