Kategorier
Radon

Radonutredning – viktigt med klarhet

Har du koll på radonhalterna i din bostad, på jobbet eller i de andra miljöer där du vistas ofta? Frågan är relevant sett till att långvarig exponering av radongas kan medföra stora hälsorisker där exempelvis lungcancer ska nämnas.

Näst efter rökning så är radon den vanligaste bakomliggande orsaken till denna fruktansvärda sjukdom. En radonutredning ger dig tydliga svar kring halterna av radongas – och den ger dig även en möjlighet att agera i syfte att sänka eventuellt höga halter till lägre nivåer.

Det stora problemet med radon är att det varken syns eller luktar. Det gör att du heller inte kan upptäcka det – och att du således kan ha väldigt höga halter av radon i din bostad utan att veta om det. Detta innebär emellertid inte att du måste trycka på panikknappen. Vi exponeras dagligen för radongas och det handlar om att den långvariga exponeringen är den som kan ge konsekvenser.

Radonutredning ger tydliga svar

Och, som sagt: man kan efter en radonutredning även vidta åtgärder som sänker halterna till bra nivåer som är möjliga att vistas i utan risker.

Steg ett är alltid att utreda och fastställa hur pass höga halter det handlar om. Steg två är att identifiera varifrån radonet härstammar – och steg tre handlar givetvis om att vidta åtgärder för att sänka halterna, och för att även på längre sikt erbjuda en bra miljö.

Viktigt gällande mätningen är att den bör ske under eldningsperioden – oktober- maj – då det innebär ett säkrare svar. Mätningen ska, som minst, pågå i två månader och sker via små puckar som placeras ut i lokalen och där dessa sedan skickas för analys.

Snabb mätning inför ett husköp

Man kan även genomföra en snabb mätning av radon. Resultatet då blir inte alls lika tillförlitligt, men det kan ändå ge tydliga indikationer kring hur pass höga halter det eventuellt rör sig om.

En sådan mätning kan vara sund att boka in i samband med att man ska köpa en bostad. Den ger inga exakta svar, men tillräckligt med information och indikationer för att man ska kunna agera utifrån resultatet.