Kategorier
Bostad

Kontroller av inomhusluften

Det är viktigt att vi får i oss ren och frisk luft, även under den tid vi spenderar inomhus. För att säkerställa att luften inomhus är i bra skick så finns det flera åtgärder som man kan vidta.

Det finns olika åtgärder man kan göra för att vara helt säker på att luften inomhus i olika fastigheter är i gott skick. Detta bör ske med jämna mellanrum, men det är inom olika tidsramar beroende på vad för typ av fastighet eller lokal det handlar om. Det är den som äger huset eller byggnaden ifråga som har ansvar för att kontrollen sker. Det är också fastighetsägaren som måste se till att åtgärda det som är fel. En kontrollant går igenom hela ventilationssystemet för att sedan säkerställa så att allting ser okej ut. En OVK-besiktning kallas detta för.

OVK-åtgärder

Om inte ventilationssystemet i byggnaden fungerar som det ska så kan det uppstå skador. Både på själva systemet i sig men också för oss människor som vistas i det huset. Det är direkt skadligt och riktigt ohälsosamt att andas in luft som inte är så ren som den bör. Genom olika åtgärder för OVK kan man reparera skador på ventilationssystemet. Dessa åtgärder är det ägaren som gör och det ska kontrolleras efteråt att allting är gjort. Sedan behöver det inte vara något fel eller något som är trasigt på systemet vid en kontroll. Det kan handla om smuts som fastnat och täppt till kanalerna. Detta måste givetvis också tas bort för att luften ska flöda ordentligt. Läs mer om OVK-åtgärder här: ovkåtgärder.nu

Kategorier
Renovering

Badrumsrenovering kräver stor kunskap

Man kallar det att renovera men vad man oftast egentligen gör är att riva och göra om. Det är ett stort projekt som inte är gjort i en handvändning. Plus att det kräver en bred kunskapsbas.

Inget rum kräver så mycket av sin renoverare som badrummet. Faktum är att det finns inte många personer som skulle kunna klara av varje enskild del. Här gäller det nämligen att ha papper på sin kompetens och kunna arbeta med precision.

Skulle det vara så att något blir lite hafsigt gjort, eller fixats av en obehörig kan det stå husägaren dyrt. Som exempelvis om det skulle uppstår en fuktskada efter slarvigt utfört arbete. Då gäller nämligen inte försäkringen.

Renoveringen är ett teamwork

Entreprenören man hyr in är specialiserad på en eller några delområden. Men även om de inte har alla kunskaper som krävs så har de ofta en mängd olika samarbetspartners. På så sätt kan de alltid sätta ihop det perfekta teamet för uppgiften de har framför sig. De är duktiga planerare som ser till att alla entreprenörer kommer till platsen i rätt tid för att göra sin del av jobbet. Som ett väloljat maskineri ser de till att skapa beställarens drömbadrum.

Hela projektet görs tillsammans med entreprenören man valt att jobba med, oavsett om det gäller kakel, badrumsinredning eller golvvärme. Tillsammans bollar man ideer tills en färdig plan tar form. När hela projektet är klart kan man knappt tro att det nyss varit en stor renovering på gång då de städat undan innan de gav sig av. Läs mer om badrumsrenovering https://www.stockholmsbadrumsrenovering.se/